Levend dood

Leave a comment Standard

Levend dood

Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. — Romeinen 6:11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Romeinen 6:1-14

Wie? Uzelf, de lezers van de Romeinenbrief, die de Here Jezus als Redder en Verlosser aanvaard hebben. U en ik kunnen zich, hoop ik, hier ook onder rekenenen

Wat? Moeten onszelf rekenen als dood voor de zonde, maar levend in God in de Here Jezus

Waar? In iedere situatie. De zonde heeft geen macht meer over ons

Waarom? Omdat we dood zijn voor de zonde. Een dode kan niet meer zondigen. Gek gezegd, wanneer een begrafenisauto door het rode licht rijdt, krijgt het stoffelijk overschot de bekeuring niet

Wanneer? Wanneer we met Hem zijn gestorven èn opgewekt (door de doop). Zie je nu waarom de doop zo belangrijk is? Overigens kan dat dan alleen nadat je tot geloof gekomen bent, dus aan jezelf gestorven

Waarvoor? Verderop zegt Paulus: ‘laat dan de zonde niet langer als koning heersen’ (NBG) dus we hebben wel de keuze om wel of niet te zondigen

Waartoe? Dood zijn voor de zonde en levend in Christus horen onlosmakelijk bij elkaar. Dat kan alleen door complete overgave. In hoeverre is onze ‘oude mens’ nog levend, als we naar onze eigen begeerten leven? Hoe meer ruimte wij geven aan de Heilige Geest, hoe meer Hij ons in bezit kan nemen en Koning zijn over ons. Dan gaan we doen wat Hij wil. Gecondoleerd en gefeliciteerd, als dat zo bij ons is!

Gebed: Heilige Geest van God, ik kies ervoor om mij volledig aan U over te geven. Doe mij sterven aan mijzelf en maak mij levend met de Here Jezus. Heer, ik geef U mijn hart, ik geef U mijn ziel, ik leef alleen voor U. Leid de weg die ik ga, elk moment dat ik besta, Heer, doe Uw wil in Mij

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws