Licht

Leave a comment Standard

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. — 1 Johannes 1:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Johannes 1:1-7

Wie? God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Wat? Is licht, geen spoortje duisternis bij Hem te vinden

Waar? In Hem, in geen van de drie personen in de Godheid

Waarom? Licht en duisternis gaan niet samen, waar het licht komt moet de duisternis verdwijnen

Wanneer? Altijd, de duisternis delft altijd het onderspit

Waarvoor? Licht is sterker dan de duisternis, daarom ook de oproep in de verzen hierna om in het licht te wandelen. Dat betekent dat we onze zonden moet belijden, zodat de duivel geen rechtmatige grond heeft om ons te kunnen dwarszitten met van alles en nog wat. Als het licht van Gods genade eroverheen valt is het verdwenen en heeft de tegenstander niets meer tegen ons

Waartoe? Wanneer wij Het Licht in ons hebben, kunnen wij, op onze beurt ook weer het licht van de wereld zijn, zoals Jezus ons dat bevolen heeft, doe daarom alles wat met duisternis in je leven te maken heeft weg en wandel in het licht, om het Licht te kunnen verspreiden. Niet een klein lichtje, zoals dat kinderliedje zegt, maar een schijnwerper!

Gebed: Dank U wel, dat U Licht bent en er geen spoortje duisternis bij U te vinden is, dat U de duisternis niet kunt verdragen en wij die op de vlucht kunnen jagen doordat we Uw Licht in ons kunnen verspreiden

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Jesaja 1:9

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. — Jesaja 9:1

Wie?
Het volk dat in duisternis ronddoolt, dat is in eerste instantie het volk Israël, in de tijd van Jezus geboorte, of preciezer nog, de tijd van Zijn bediening. maar dit geldt ook nu nog als omschrijvingvoor iedereen die Jezus nog niet als Heiland en Verlosser kent.

Wat? Zij zagen een schitterend licht, het Licht der wereld zoals Jezus zichzelf noemde (Joh. 8:12) , maar ook ons noemt Hij zo (Mat. 5:14)

Waar? Als eerste geldt deze profetie voor Israël, in Jezus’ tijd, maar ook nu nog en voor iedereen die Hem niet kent, dus overal.

Waarom? Omdat ongelovigen verblind zijn door de god van deze wereld en dus automatisch in het duister hun weg gaan. (2 Cor. 4:4) en het schijnsel van het evangelie niet kùnnen zien.

Wanneer? Als wij er verder niets aan doen. Hoe je dat moet doen kun je lezen in het boekje wat wij gratis uitdelen Doeltreffens Bidden voor Verloren Mensen. Je kunt het bij ons bestellen.

Waarvoor? Omdat ook wij het licht der wereld zijn en deel van het Lichaam van Christus. Dan kunnen mensen het licht van het evangelie gaan zien.

Waartoe?
Omdat ieder die dat niet gaat zien nooit de keuze voor Jezus kan maken en dus verloren gaat. Het wordt tijd dat de kerk, en dat zijn wij met elkaar, wakker wordt en Gods harteklop voor het verlorenen gaat horen, omdat de oogst groot is en de arbeiders weining. Maar de velden zijn wit, zoals we dat onlangs zagen in Gorinchem, waar we in 2 u tijds 23 mensen tot Jezus mochten leiden! Het kan, ook vandaag.
NB. Deze tekst kreeg iemand profetisch voor die plaats op de avond ervoor, de dag er ar werd het voor 23 mensen werkelijkheid. Prijs de Heer.

Gebed: Dank U Vader voor Uw geweldige reddingsplan voor de wereld. Ik bid dat U meer en meer arbeiders zult uitzenden in de oogst, om die binnen te halen, want de velden zijn wit. Stort opnieuw Uw Geest uit op Uw Kerk, dat zij zal ontwaken en de taak die U ons gaf te volbrengen. Hier ben ik, Heer, beschikbaar voor Uw Koninkrijk. Amen.

Mede namens Margreet iedereen hele fijne en gezegende Kerstdagen toegebeden!
Arie

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Efeze 5:8

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts. — Efeziers 5:8

Wie? Wij, voordat je tot geloof komt, ben je niet alleen in de duisternis, maar dus zelf duisternis.

Wat? Waren vroeger duisternis, maar zijn nu licht in de Here, een lichtend licht.

Waar? In de wereld om ons heen, die nog steeds (in de) duisternis is!

Waarom? Om HET Licht, de Here Jezus te verspreiden.

Wanneer? We moeten dan wel ook zelf in het licht wandelen. Ons bekeren van dingen die ons nog steeds vanuit de duisternis kunnen aanhangen. Paulus noemt ze bij name: (vers 3:4)

hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht,onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal.

Waarvoor? omdat wij geheel anders zijn, omdat we Christus hebben leren kennen (Ef.4:20)

Waartoe? Omdat we dan juist het verschil kunnen maken, niet als heilige boontjes, maar als mensen die hun redding serieus nemen en zijn liefde uit willen stralen, om anderen voor Hem te winnen!

Gebed: Heer leer mij vandaag ook wer anders te zijn dan anderen die U niet kennen. Geef dat de liefde van de Here Jezus uit mij mag stralen en dat ik mij niet voor het evangelie zal schamen!

Nb. Soms kom je niet los van bepaalde dingen en blijf je ze doen, ondaks verwoede pogingen, soms voel je je belemmerd en groei je niet in je geloof.
Heb je daar last van, kijk dan eens op http://www.vrijheidspastoraat.nl

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!