Soul Winning Action Training

Leave a comment Standard

Jij komt toch ook 6 april?

www.facebook.com/events/834571903576992/

Hij is er al

Comments 2 Standard

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. — Hebreeen 2:18

http://dawo.nl/?p=4726

LEZEN: Hebreeen 2:1-18

Ken je dat gevoel? Dat wat jou overkomt uniek is? Dat heeft toch nog nooit iemand meegemaakt? Daarom voel je je zo eenzaam in je lijden, in je pijn of in je verdriet. Of je hebt zo zwaar te lijden onder (de gevolgen van) de zonde. Je worstelt er telken weer tegen, maar delft steeds dan weer het onderspit. Je hebt het er met niemand over, want er is toch niemand die jou begrijpt. Het gevolg is dat je steeds verder wegzinkt of zwelgt in je pijn en het steeds moeilijker lijkt om eruit te komen. Maar er is hoop!

De tekst zegt ons dat, waar we ook doorheen gaan, Jezus er al eerder is geweest. Misschien niet in dezelfde specifieke omstandigheden, maar wel soortgelijk. De Basis Bijbel zegt het zo mooi: ‘Want Jezus heeft Zelf óók geleden toen de duivel probeerde Hem ongehoorzaam aan God te maken. Daardoor kan Hij de mensen te hulp komen als hun dat ook gebeurt.’

‭En dat is nu net het verschil. We worden verzocht en dan denken we meestal, zelfs in ons achterhoofd, dat God dit doet. Maar het is de duvel die ons probeert ongehoorzaam aan God te maken. Als dit of dat niet gebeurt, denk je dat Hij niet te vertrouwen is en je wilt afhaken. Maar het is de duivel. Ik denk dat de schrijver o.a . denkt aan de verzoeking in de woestijn. Wat leren we daar van Jezus? Hij verslaat de duivel met het Woord, of zoals Paulus het noemt, met het zwaard van de Geest. Dat is ons aanvalswapen in de stijd tegen verzoeking. Het proclameren van Gods Woord, van Zijn beloften, van Zijn onvoorwaardelijke liefde. En als het dan mis gaat, dan mag je altijd weer schuilen bij Jezus. Juist omdat Hij weet hoe zwaar het is, begrijpt Hij ons zo goed en juist omdat Hij naar het kruis gegaan is en daar geleden heeft voor onze zonden en de gevolgen daarvan, is er altijd vergeving. Daarom lieve broer of zus: Hef je hoofd omhoog. Laat je niet wegtrappen in de modder van de twijfel, maar belijd datgene wat mis is en begin opnieuw, want bij God is er altijd vergeving, uit genade, door Jezus, Die als geen ander weet waar je doorheen gaat! Dat is toch geweldig! Waar jij bent, was Hij, is Hij om je bij te staan, om je te helpen te weerstaan, in de kracht van de Geest en met het Zwaard!

#opfrisser

Wordt gevolgd

Comments 2 Standard

Wordt gevolgd

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. — Marcus 16:17-18(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Marcus 16: 15-20

Wie? Hen die geloofd zullen hebben, dus jij en ik

Wat? Zullen gevolgd worden door de tekenen die we doen: demonen uitdrijven, in vreemde talen (tongen) spreken, slangen oppakken zonder schade, dodelijke dingen te drinken krijgen zonder schade (hiermee wordt geen koffie en cola bedoeld) en op zieken de handen leggen, zodat die weer gezond worden

Waar? Overal, waar het evangelie verkondigd wordt. Deze tekenen zijn niet los te koppelen van vers 15 en vers 20 bevestigt dat. We zien het dan ook gebeuren als we de straat op gaan

Waarom? Omdat deze tekenen de Almacht van God demonstreren. Harten gaan sneller openen wanneer mensen de kracht van God ervaren

Wanneer? Wanneer wij gaan uitstappen in geloof en hiermee aan de gang gaan. Maar het zijn toch gaven van de Geest en die heeft niet iedereen?

Waarvoor? Inderdaad, niet iedere gelovige is ook meteen vervuld met de Heilige Geest, jammergenoeg, maar wel nodig. Want wanneer die Opstandingskracht in ons woont, werkt en de vrijheid krijgt, zullen deze tekenen ons volgen. Het zijn de gaven van de Geest. Hij komt met alles in ons wonen, met alle negen gaven. En wij kunnen die gebruiken wanneer nodig

Waartoe? Stop met de tekenen te volgen en ga ze zelf doen. Leg iemand die hoofdpijn heeft de handen op en stuur die weg in de Naam van Jezus, begin met oefenen. Kom eens langs op een van onze Krachtevangelisatie acties en laat je inspireren door http://www.handelingen2000nu.ga. Nu is de tijd dat de oogst groot is, God werkt mee met tekenen en wonderen, als jij er in gaat bewegen. Als laatste: Psalm 23 zegt dat heil en goedertierenheid ons zullen volgen, heil is gezondheid, genezing, en goedertierenheid de goedheid van God. Ik wil daardoor gevolgd worden, jij dan?

Gebed: Dank U, Heer, voor de allesovertreffende kracht van de Heilige Geest in ons, die het mogelijk maakt om de bovengenoemde dingen te doen, in Uw Naam, Here Jezus. Ik bid dat iedere gelovige door deze dingen gevolgd gaat worden, zodat Uw glorie gezien gaat worden, harten worden geopend en de oogst binnengehaald

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Geadopteerd

Leave a comment Standard

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. — Galaten 4:4-5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Galaten 4:1-7

Wie? De Here God

Wat? Zond Zijn Zoon, de Here Jezus, uit, geworden uit een vrouw, dus volledig mens,

Waar? Geboren onder de wet, dus met dezelfde verplichtingen als alle andere mensen

Waarom? Om hen, alle mensen, dus ook ons, vrij te kopen, opdat wij de aanneming van kinderen zouden ontvangen. Geadopteerd konden worden

Wanneer? Toen de volheid van de tijd aangebroken was. De Here Jezus was gepland, het juist tijdstip. Geboorteplannjng noemen we dat

Waarvoor? U, jij en ik, iedereen, hebben de macht gekregen om kinderen van God te worden (Joh. 1:12) het aanbod van Gods genade is voor iedereen geldig. Het initiatief ligt bij Hem, het antwoord bij ons

Waartoe? O, hoe groot is Zijn liefde voor ons en hoe ruim Zijn genade. Geadopteerde kinderen hebben dezelfde rechten (en plichten) als biologische kinderen. Ik heb zelf een zoon die geadopteerd is. Hij is mij net zo lief als mijn biologische zoon, er is geen verschil. Hij draag mijn naam, hij is gewoon mijn zoon. Zo houdt God ook van ons, zijn geadopteerde kinderen, geen verschil tussen ons en de Here Jezus. We zijn geen slaven meer maar zonen, (en dochters) van de levende God, is dat geen wonder?

Gebed: Dank U, Vader, dat U mij adopteerde als Uw zoon en dat ik nu Uw kind ben. Met alle rechten en plichten van dien, maar bovenal gedragen door Uw liefde. Ik ben Uw geliefd kind

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Einddoel: liefde

Leave a comment Standard

Einddoel: liefde

Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. — 1 Timoteus 1:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: – 1 Timoteus 1:1-11

Wie? Dit geldt voor ons allemaal

Wat? Dat het einddoel van het gebod, dat Paulus aan Timotheüs geeft, liefde is

Waar? Voortkomend uit een rein hart (gewassen door het bloed van Jezus) een goed geweten (vrij van schuld door de genade) en een ongeveinsd, dus echt geloof

Waarom? De liefde is de vervulling van ieder gebod. Hèt grote gebod is liefde voor God en liefde voor de naaste. Zonder liefde is alles nutteloos (1 Kor. 13)

Wanneer? Altijd. Ook hier zien we weer dat onze motivatie belangrijk is. Waarom doe je iets. Alleen de liefde is de juiste motivatie

Waarvoor? Wanneer dit het visitekaartje is wat we als discipelen van Koning Jezus afgeven, zou het voor meer mensen aantrekkelijk zijn. Maar ook wij, met elkaar zijn mensen en we hebben dit beeld in de afgelopen eeuwen niet altijd recht gedaan

Waartoe? Maar vandaag is vandaag. Iedere dag kunnen we weer opnieuw starten, levend vanuit het besef dat ons hart rein is, door Jezus bloed, ons geweten vrij van schuld, door Zijn genade en dat ons geloof echt is, door bergen te verzetten. Dan is ons einddoel: liefde

Gebed: Dank U, Koning Jezus, voor Uw kostbare bloed, uw onbegrensde genade en de kracht van de Geest, waardoor we oprecht geloven en wonderen en tekenen ons zien volgen

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Spreuken 21:2,3

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de HERE beproeft de harten. Gerechtigheid en recht doen, is de HERE welgevalliger dan offers. — Spreuken 21:2-3

Wie? De mens en de HERE

Wat? Ieder mens vindt dat hij goed doet en ‘recht’ heeft op de hemel, of je nu gelooft of niet. Maar de HERE God beproeft het hart, we kunnen alleen door genade, door geloof bij Hem komen

Waar? In zijn eigen ogen is de mens dus rechtvaardig, maar God zegt: er is niemand die goed doet, ook niet een!

Waarom? Omdat ieder mens zondigt en daardoor de heerlijkheid van God mist, zonde en heiligheid kunnen niet bij elkaar, ze stoten elkaar af!

Wanneer? We kunnen pas weer door geloof in de Here Jezus toegang krijgen. Geloof in de HERE Jezus en je zult behouden, gered worden

Waarvoor? Omdat we anders nooit bij God kunnen komen. Omze werken zijn nooit genoeg, daarom is er de genade van God nodig, door het offer van Zijn Zoon Jezus.
Waartoe? Hij deed alleen maar gerechtigheid en recht en was daarom het volmaakte offer. Ieder die op Hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen.

gebed: Dank U Here Jezus, voor Uw volmaakte offer, dank U dat ik altijd weer bij U mag komen en U mij schoon wast, zodat ik weer bij de Vader mag komen en in Zijn tegenwoordigheid mag zijn.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Arie en Margreet de Paauw