Hebr. 3:1

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden, die trouw is aan wie hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. — Hebreeen 3:1

Wie?
Wij allen, die deel hebben aan de hemelse roeping.
Wat? Moeten onze aandacht richten op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden.
Waar? In ons dagelijks leven, daar waar we mee bezig zijn, Hij is onze nummer 1!
Waarom? Wanneer we onze aandacht richten op onze omstandigheden, raken we in mineur en slokt dat ons op, maar wanneer we onze aandacht richten op Hem, die alles volbracht heeft, komen we in majeur.
Wanneer? Het zijn niet onze omstandigheden die ons moeten leiden, hoe ernstig en zorgwekkend ze misschien ook zijn, maar Jezus zelf.
Waarvoor? Omdat Hij voor iedere situatie een oplossing heeft, niet altijd zoals wij die zouden invullen, gelukkig niet, Hij overziet het hele plaatje.
Waartoe?
Opdat wij meer en meer op Hem leren vertrouwen, durf je het aan?
Gebed: Here Jezus, leer mij toch ook vandaag weer mijzelf aan U toe te vertrouwen. ik kies ervoor Heer, met heel mijn hart. Niet mijn omstandigheden zijn mij de baas, maar U bent mijn Heer! Halleluja!

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Jesaja 63:9

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

In al hun nood was ook hijzelf in nood: zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost, hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door. — Jesaja 63:9

Wie? De HERE God, de Almachtige

Wat? Was in de nood bij Zijn volk, heeft door de engelvan Zijn tegenwoordigheid hen gered, en heeft hen verlost en gedragen.

Waar? Vanuit Egypte naar het beloofde land en al de jaren daarna.

Waarom? Omdat Hij geduldig en genadig is. Daarom heeft Hij hen niet vertrapt en ernietigd, zoals Hij met de andere volken gedaan heeft. Lees de verzen ervoor.

Wanneer? In de geschiedenis van Israël tot aan nu toe.

Waarvoor? Omdat God trouw is aan Zijn beloften en van Zijn volk houdt en gelukkig ook van ons.

Waartoe? Onze nood is ook Zijn nood, Hij wil ook jou redden door de engel avn Zijn tegenwoordigheid, dat is de Here Jezus , hij wil ook jou verlossen, optillen en dragen, boven je omstandigheden uit. Richt daarom je oog om Hem, de Verlosser en niet op je situatie. Hij is bij je, dichterbij dan je denkt….

Gebed: Ik dank U Heer, voor Uw nabijheid en tegenwoordigheid, ik dank U dat U boven iederee omstandigheid staat en dat U overwinaar bent, ik dank U dat U mij draagt, dag aan dag. (Psalm 68:20)

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com