Van A tot Z

Leave a comment Standard

Van A tot Z

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige. — Openbaring 1:8 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Openbaring 1:1-8

Wie? De Here Jezus, die aan Johannes verschijnt

Wat? Is de Alpha en de Omega, de A en de Z, de Aleph en de Taw, het begin het einde

Waar? In de hemel en op aarde. Alles draait om Jezus. Hij is het doel van alles

Waarom? Omdat wat er ook gebeurt, wat er ook geschreven staat in de Bijbel, om Hem draait, samen met de Vader en de Geest

Wanneer? Gisteren, vandaag, tot in eeuwigheid. Die is en die was en die komt is eigenlijk de Godsnaam JHWH: ik ben die ik ben, gisteren, heden en morgen. Vergelijk ook Heb. 13:8. Hij is de Eeuwige, de Onveranderlijke

Waarvoor? Dat geeft ons rust. We hebben niet een God met nukken, vandaag zo en morgen weer anders. Als een rots in de branding is Hij er, zoals Hij er gisteren ook was en morgen weer zal zijn

Waartoe? Zijn vastigheid mag ook de onze zijn. Hij is de Almachtige, de El Shadai, de God voor wie niets onmogelijk is. En juist Hij heeft besloten om in ons te wonen, door ons heen te werken met Zijn Geest. Die Almacht woont in ons. Snap je nu dat Jezus zegt: en niets zal meer onmogelijk zijn, voor wie gelooft? De Eeuwige woont in ons, laat dat blijken vandaag!

Gebed: Dank U, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat U de Onveranderlijke bent, de Eeuwige, altijd dezelfde en dat U ervoor gekozen hebt om in ons te wonen. Dat dat vandaag zal blijken is mijn gebed

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Job 34:12

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

God zal geen slechtheden begaan, de Ontzagwekkende zal het recht niet verdraaien. — Job 34:12

Wie? De HERE God, El Elohim, de Sterke, de Almachtige.

Wat? Zal geen slechtheden begaan , Hij verdraait het recht niet.

Waar? Dat zal Hij nergens doen, tot in de uithoeken van de wereld is Hij dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebr. 13:8)

Waarom? Het volgende vers gaat over vergelding, waar de vriend van Job over spreekt, die vindt dat in het kader van de rampen die Job zijn aangedaan, God wel een reden zal hebben gehad om hem te straffen. God vergeldt ook onze ongerechtigheden en zonden, alleen, als wij in de Here Jezus geloven is onze straf op Hem terecht gekomen (Jes. 53) en is er daarom geen veroordeling meer (Rom. 8:1)

Wanneer? Voorwaarde is dan wel dat je gelooft in Jezus als je Redder en Verlosser

Waarvoor? God maakt geen fouten en doet geen verkeerde dingen. Dus ook ziekte komt niet van Hem, Hij heeft het goede, het welgevallige en het volkomene voor ons in petto. Ziekte kan wel iemands leven binnen komen, doordat we zelf een deur hebben opengezet en de boze recht heeft om te stelen en te roven en te slachten. (Joh. 10:10a) Het is daarom wijs om, als onze omstandigheden veranderen, we bij onszelf te rade te gaan en psalm 139 toe te passen.

Waartoe? God is betrouwbaar en dat is Zijn Woord dus ook. Het is niet vandaag zus en morgen zo, Hij is te vertrouwen en standvastig, een rots in al onze omstandigheden. Stel daarom je vertrouwen op Hem en je wordt gered, jij en je hele huis (Hand. 16:33)

Gebed: Wat is het toch geweldig, lieve Vader in de hemel, dat U onveranderlijk, standvastig en betrouwbaar bent, dat wat U gisteren deed, doet U ook vandaag en zult U ook morgen doen, want U blijft dezelfde. Dank U voor uw overanderlijke genade, door de Here Jezus vrijgesteld door Zijn offer. ik loof en prijs Uw Naam.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com