Zweepslag

Leave a comment Standard


Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. — Jesaja 11:4-5http://dawo.nl/?p=4732

Lezen: Jesaja 11:1-10

Het is wel eens goed om de keerzijde van het evangelie te belichten. Niet om mensen bang te maken, maar om ze wakker te schudden. Natuurlijk is God liefde, maar daarnaast is hij ook nog rechtvaardig. Gerechtigheid en waarheid zijn gordels die Hij om Zijn middel draagt. (Denk aan de wapenrusting, Efeze 6)

Dus we kunnen niet blijven solle met God, de goddelozen, zo mooi vertaald in de Basis Bijbel met:’Hen die zich niets van God aantrekken’ wacht Zijn oordeel. Hij blaast ze weg, doodt ze met de Adem van Zijn mond, ook hier het woordje Ruach. Is dat wat er gebeurde met Annanias en Safiera? De Heilige Geest voor de gek houden kostte hen het leven!

Nee, onze God kan ook een verterend vuur zijn. Is het je wel eens opgevallen dat menen, die niets met God of gebod te maken wilden hebben, op hun begrafenis de hemel in werden gepraat? Nu blijf ik af waar iemand is na zijn dood. Dat oordeel ligt niet bij ons. In een laatste ademzucht kan iemand: ‘Jezus red mij!’ Hebben geroepen en het Woord zegt tenslotte dat ‘ iedereen, die de Naam van de Heer aanroept, zal worden gered’ Dus daar blijf ik af. Maar ‘Droomland’ of de hemel is klaargemaakt voor hen die Jezus toebehoren, bij leven en dood. Daarom, als je nog nooit een keuze voor Jezus hebt gemaakt, stel het niet uit, maar doe het nu: Ga naar: http://live4ever.webs.com en beantwoord de vragen! Doe het nu!

Armen en rechtvaardigen, nee niet uit eigen verdienste, maar uit genade. Armen en rechtvaardigen zijn zij, die van zichzelf arm zijn, niets mee brengen en gerechtvaardigd zijn door het Bloed van het Lam en daardoor de vrucht van de Geest, hier samengevat in zachtmoedigheid, voortbrengen. Daar is God voor, Hij zal ons recht doen en rechtvaardig vonnissen. Hij is een God van genade, voor wie Hem aannemen, maar wee hen, die Hem verachten….

Bestemming: eeuwigheid

Comments 3 Standard

Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus. — 1 Tessalonicenzen 5:8-9 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Tessalonicenzen 5:1-11

Wie? Wij, die van de dag zijn, dat is de dingen doen die het daglicht kunnen verdragen

Wat? Zijn nuchter en bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en de helm met de hoop op zaligheid (vergelijk Ef. 6)

Waar? In deze wereld, tussen mensen die van de duisternis zijn, dat zijn allen die (nog) niet geloven. Zij zijn verblind door de god van deze wereld

Waarom? Omdat wij bestemd zijn tot het verkrijgen van zaligheid, redding, behoud en níet (meer) tot toorn.

Wanneer? Op het moment dat een mens zijn hart open zet voor Jezus verandert zijn bestemming. Dan is de toorn van God afgewend, omdat die al op Zijn Zoon is neergekomen

Waarvoor? Wat een geweldig iets is het dat we in de genadetijd leven. Dit stukje staat in het kader van de wederkomst. Dan zal er geen genade meer zijn. Maar wij, die de Here Jezus in ons hart hebben, moeten daar niet angstig onder te zijn. Want er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn ( Rom. 8:1)

Waartoe? Maar laten we de tijd die we nog hebben wel uitbuiten, want er zijn nog miljoenen, ook in Nederland, die geen weet hebben van de redding die er is in Jezus Christus, de Zoon van God. Deze week voor Pasen is bij uitstek geschikt om mensen het goede nieuws te vertellen. Denk aan de Passion in Enschede, wat je er ook van vindt, bid dat het mensen raakt! Want niemand mag sterven zonder Jezus. Tandje erbij, er is nog zoveel te doen! Word wakker en slaap niet!

Gebed: Dank U, Heer, voor Uw verlossende evangelie, het goede nieuws dat er redding is, eeuwig leven voor een ieder die in U gelooft. Dat die boodschap, juist in deze Weel zal klinken. We noemen het de stille week, maar laat het schallen van de daken: Jezus Redt

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga