Zweepslag

Leave a comment Standard


Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. — Jesaja 11:4-5http://dawo.nl/?p=4732

Lezen: Jesaja 11:1-10

Het is wel eens goed om de keerzijde van het evangelie te belichten. Niet om mensen bang te maken, maar om ze wakker te schudden. Natuurlijk is God liefde, maar daarnaast is hij ook nog rechtvaardig. Gerechtigheid en waarheid zijn gordels die Hij om Zijn middel draagt. (Denk aan de wapenrusting, Efeze 6)

Dus we kunnen niet blijven solle met God, de goddelozen, zo mooi vertaald in de Basis Bijbel met:’Hen die zich niets van God aantrekken’ wacht Zijn oordeel. Hij blaast ze weg, doodt ze met de Adem van Zijn mond, ook hier het woordje Ruach. Is dat wat er gebeurde met Annanias en Safiera? De Heilige Geest voor de gek houden kostte hen het leven!

Nee, onze God kan ook een verterend vuur zijn. Is het je wel eens opgevallen dat menen, die niets met God of gebod te maken wilden hebben, op hun begrafenis de hemel in werden gepraat? Nu blijf ik af waar iemand is na zijn dood. Dat oordeel ligt niet bij ons. In een laatste ademzucht kan iemand: ‘Jezus red mij!’ Hebben geroepen en het Woord zegt tenslotte dat ‘ iedereen, die de Naam van de Heer aanroept, zal worden gered’ Dus daar blijf ik af. Maar ‘Droomland’ of de hemel is klaargemaakt voor hen die Jezus toebehoren, bij leven en dood. Daarom, als je nog nooit een keuze voor Jezus hebt gemaakt, stel het niet uit, maar doe het nu: Ga naar: http://live4ever.webs.com en beantwoord de vragen! Doe het nu!

Armen en rechtvaardigen, nee niet uit eigen verdienste, maar uit genade. Armen en rechtvaardigen zijn zij, die van zichzelf arm zijn, niets mee brengen en gerechtvaardigd zijn door het Bloed van het Lam en daardoor de vrucht van de Geest, hier samengevat in zachtmoedigheid, voortbrengen. Daar is God voor, Hij zal ons recht doen en rechtvaardig vonnissen. Hij is een God van genade, voor wie Hem aannemen, maar wee hen, die Hem verachten….

Willekeur?

Leave a comment Standard


Want niet uit het oosten of uit het westen of uit de woestijn komt het verhogen, maar God is Rechter: Hij vernedert de een en verhoogt de ander. — Psalmen 75:7-8http://dawo.nl/?p=4728

Lezen: Psalm 75

Er zijn mensen die geloven dat God een God van willekeur is. Daar lijkt het hier ook wel op: Hij vernedert de een en verhoogt de ander. Willekeur. Alsof hij met een groot telefoonboek op Zijn schoot zit en namen prikt: Jij wordt wel behouden, jij niet. Je kunt het ook uitverkiezing noemen. Niets wat we er nog aan doen, zal ons helpen, als we uitverkoren zijn komen we er en als dat niet zo is, dan komen we er toch niet.

Of, de een, die zich juist inzet voor Gods Koninkrijk, leeft volgens Zijn inzettingen, vroom en oprecht, wordt ernstig ziek, bij de ander, die maar raak leeft, alles doet wat God verboden heeft, lijkt alles voor de wind te gaan. Willekeur?

Allereerst mogen we nooit buiten Gods genade rekenen. Ik hoorde laatst een voorganger zeggen: ‘ik denk dat we zullen opkijken wie we in de hemel zullen zien’ (en misschien ook wel wie juist niet) Het is inderdaad zo, dat we ons heil niet hoeven te verdienen, anders zou het geen genade meer zijn, maar verdienste. Dus een ieder die wordt gered, wordt dat uit genade. Uit genade zijt gij behouden (Efeze 2:8), door het geloof, het is een gave van God. Die gave slaat niet op geloof, in deze zin,maar op de genade. Geloof is het middel om de gave te ontvangen. Sterker nog: Het aanbod van de genade is er voor ieder mens, door te gaan geloven (werkwoord) ontvangen we dat. Daarom wil God ook dat we het evangelie verkondigen tot aan de einden der aarde, iedereen moet het horen.

Oké, maar die willekeur dan, met ziekte en zo? Misschien ben je ziek en lig je te vechten tegen die ziekte, Waar heb ik het aan verdiend? Zul je misschien denken. Ook dat zit verankerd in ons westerse denken. We denken aan het verdien-model. Als er iets gebeurt moet er een oorzaak zijn. En in veel gevallen kan dat ook zo zijn. In ons leven, en zelfs in dat van onze (voor)ouders kunnen deuren zijn opengezet, waardoor ziekte, pijn of verdriet ons leven is binnengekomen. Vraag God om openbaring, waardoor dat dan is gekomen, sluit de deuren en gebied de ziekte te gaan.

Maar soms is dat niet het geval. Weet dan in ieder geval, dat ziekte niet van God komt en dus geen straf van Hem is! Dat is een leugen uit het rijk der duisternis. Welke vader straft zijn kind nu door het ziek te maken? Dus onze hemelse Vader al zeker niet! (Psalm 103:13)

God is rechter, er komt een dag dat hij zal oordelen, de levenden en de doden. Alleen door geloof ontvangen we Zijn genade. Niet uit willekeur, Hij wil tenslotte niet dat er ook maar iemand verloren gaat! Hij wil ook niet dat er iemand ziek is. Daarom stierf Jezus aan het kruis en werd Hij gegeseld voor het kruis, opdat Zijn striemen onze genezing zijn! Verhogen komt dan ook niet uit het oosten of het westen van politieke leiders of van doktoren, maar alleen van Hem. Dat alleen al is een geweldige troost!

 

#Opfrisser

Hij is er al

Comments 2 Standard

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. — Hebreeen 2:18

http://dawo.nl/?p=4726

LEZEN: Hebreeen 2:1-18

Ken je dat gevoel? Dat wat jou overkomt uniek is? Dat heeft toch nog nooit iemand meegemaakt? Daarom voel je je zo eenzaam in je lijden, in je pijn of in je verdriet. Of je hebt zo zwaar te lijden onder (de gevolgen van) de zonde. Je worstelt er telken weer tegen, maar delft steeds dan weer het onderspit. Je hebt het er met niemand over, want er is toch niemand die jou begrijpt. Het gevolg is dat je steeds verder wegzinkt of zwelgt in je pijn en het steeds moeilijker lijkt om eruit te komen. Maar er is hoop!

De tekst zegt ons dat, waar we ook doorheen gaan, Jezus er al eerder is geweest. Misschien niet in dezelfde specifieke omstandigheden, maar wel soortgelijk. De Basis Bijbel zegt het zo mooi: ‘Want Jezus heeft Zelf óók geleden toen de duivel probeerde Hem ongehoorzaam aan God te maken. Daardoor kan Hij de mensen te hulp komen als hun dat ook gebeurt.’

‭En dat is nu net het verschil. We worden verzocht en dan denken we meestal, zelfs in ons achterhoofd, dat God dit doet. Maar het is de duvel die ons probeert ongehoorzaam aan God te maken. Als dit of dat niet gebeurt, denk je dat Hij niet te vertrouwen is en je wilt afhaken. Maar het is de duivel. Ik denk dat de schrijver o.a . denkt aan de verzoeking in de woestijn. Wat leren we daar van Jezus? Hij verslaat de duivel met het Woord, of zoals Paulus het noemt, met het zwaard van de Geest. Dat is ons aanvalswapen in de stijd tegen verzoeking. Het proclameren van Gods Woord, van Zijn beloften, van Zijn onvoorwaardelijke liefde. En als het dan mis gaat, dan mag je altijd weer schuilen bij Jezus. Juist omdat Hij weet hoe zwaar het is, begrijpt Hij ons zo goed en juist omdat Hij naar het kruis gegaan is en daar geleden heeft voor onze zonden en de gevolgen daarvan, is er altijd vergeving. Daarom lieve broer of zus: Hef je hoofd omhoog. Laat je niet wegtrappen in de modder van de twijfel, maar belijd datgene wat mis is en begin opnieuw, want bij God is er altijd vergeving, uit genade, door Jezus, Die als geen ander weet waar je doorheen gaat! Dat is toch geweldig! Waar jij bent, was Hij, is Hij om je bij te staan, om je te helpen te weerstaan, in de kracht van de Geest en met het Zwaard!

#opfrisser