1Kor. 14:33

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

God is niet een God van wanorde maar van vrede. — 1 Korintiers 14:33

Wie? God

Wat? Is niet een God van wanorde, maar van vrede

Waar? In de gemeente, want daar gaat dit stukje over, met name over het gebruik van tongentaal en profetie.

Waarom? Om ook de mensen die eens komen kijken in de gemeente niet af te schrikken (vers 23), maar dat ze door correct gebruik van de geestesgaven juist tot geloof komen (vers 24)

Wanneer? Altijd als we samenkomen, dit hoofdstuk is in feite een beschrijving van hoe de eredienst er uit zou moeten zien. Wordt er in jouw gemeente geprofeteerd en in tongen gesproken?

Waarvoor? Omdat God de gaven van de Geest gegeven heeft tot opbouw van de gemeente (1 Cor.12:7)

Waartoe? God, de heilige Geest geeft de leden van de gemeente geestelijke gaven, om de uitbreiding van Zijn Koninkrijk te bewerksteligen, niet om er mee te pronken of tot eigen eer, daarom moeten we er wijs en ordelijk mee omgaan. Dat betekent ook, dat er dus ruimte moet zijn in de gemeente om de gaven van de Geest te oefenen en te beoefenen. Als er geen ruimte voor is, gaat dat dus net zo tegen Gods Woord in, als wanneer het er aan toe gaat in Corinthe.

Gebed: Dank U wel, Vader dat U Uw Geest gegeven hebt om ons toe te rusten met gaven om Uw Koninkrijk te bouwen. Ik bid dat er meer en meer ruimte zal komen om deze gaven te beoefenen en dat de gemeente zich zal uitstrekken naar meer van Uw Geest en er zal gaan uitzien zoals U het bedoeld heeft in Uw Woord.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

2 Petrus 1:21

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. — 2 Petrus 1:21

Wie? Mensen, in dit geval profeten, o.a. diegenen die de Bijbel geschreven hebben.

Wat? Hebben van Godswege, door de heilige Geest gesproken.

Waar? Overal, maar met name in het Oude Testament. (toen Petrus dit schreef was er nog geen ander)

Waarom? Om het Woord van God, gedreven door de heilige Geest door te geven.

Wanneer? Wanneer de Geest hen daartoe aanzette.

Waarvoor? Omdat God wil dat Hij gehoord wordt, toen en nu. Ook vandaag de dag zijn er nog steeds mensen die profeteren. Wij moeten die wel toetsen aan het Woord.

Waartoe? Omdat God nog steeds een God is die wil communiceren en actueel bij zaken betrokken is, in heel kleien dingen in je leven, maar ook in hele grote wereldzaken. Hij is Here der heren en Koning der koningen. Luister dan naar het Woord als het Woord van God, dat gezaghebbend is, ook vandaag de dag!

Gebed: Dank U Here God, voor Uw Woord, dank U dat U nog steeds spreekt door ons heen, door profeten heen en door Uw Woord. leer mij streeds meer U te verstaan in alle dingen van mijn leven, in Jezus’ Naam, amen.

Ook iedere dag de Opfrissertje met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar ikwileen@Opfrisser.tk en je wordt toegevoegd.

Arie en Margreet de Paauw