Schoon, apart en rechtvaardig

Leave a comment Standard

 

Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. — 1 Korintiers 6:11 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: – 1 Korintiers 6:1-11

Wie? Sommigen van de lezers van de eerste brief van Paulus aan de Korinthiers

Wat? Zijn vroeger ‘Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers’ geweest, kortom, zondaars, zoals wij dat allen zijn geweest en ieder mens is, maar nu zijn ze schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd

Waar? In de ogen van God, want zij en wij doen nog wel dingen die niet goed zijn,ze bedrijven onrecht, zoals we allemaal nog wel eens vallen, maar God ziet ons aan in Zijn Zoon

Waarom? Omdat, toen Jezus stierf en wij Hem aannamen als onze Heiland en Verlosser er iets veranderde in onze staat. Van zondaar werden we een rechtvaardige.

Wanneer? Toen we Hem dus aannamen, daarna schoongewassen werden, door de doop en vervuld zijn met de Heilige Geest, de volgorde die Petrus aanhoudt in zijn preek in Handelingen 2

Waarvoor? Dat zijn namelijk de dingen die in een mensenleven moeten gebeuren: bekering, doop en vulling, doop in de Heilige Geest,

Waartoe? Dan zijn we schoongewassen door de doop (Hand. 22:16), geheiligd, apart gezet, en door het bloed van Christus gerechtvaardigd, dat alles bewerkt door de Heilige Geest. Mocht er nog een van deze trits bij je ontbreken, wat je nog niet gedaan hebt, of ondergaan bent, doe dat dan snel. Het maakt je leven zoveel makkelijker!

Gebed: Wat geweldig, Here Jezus, wat U allemaal gedaan hebt voor ons aan het kruis. Dat ons leven daardoor zo drastisch veranderd is en onze bestemming al helemaal. Ik wil gehoorzaam zijn aan Uw wil. Laat mij zien, Heer, wat ik nog moet doen…..

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Galaten 3:11

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ — Galaten 3:11

Wie? Niemand

Wat? Wordt door het houden van de wet voor God rechtvaardig

Waar? In je dagelijks leven, daar waar je je nu bevindt, maar ook bij je sterven, als je voor de troon van God staat.

Waarom? Omdat niemand volledig de wet kan houden, dan de Here Jezus alleen, daarom kon Hij ook als enigeplaatsvervangend voor ons sterven, zodat wij weer rechtvaardig kunnen zijn.

Wanneer? Als we in Hem, want we leven door geloof. Geloven is een werkwoord, dus zullen wij dat moeten doen.

Waarvoor? Alleen door geloof krijg je deel aan datgene wat de Here Jezus aan het kruis bewerkte. Je mag dan ook zeggen: ik neem Uw aanbod van genade aan, in geloof en accepteer Uw kruisdood als een betaling voor mijn zonden.

Waartoe? Om zo weer toegang te krijgen tot de Vader, door onze zonden konden wij niet bij Hem komen, maar schoongewassen door Jezus’ bloed en in geloof mogen wij weer die relatie met Hem hebben.

Gebed: Ik wil U danken voor zoveel genade, dat ik in geloof mag weten gerechtvaardigd te zijn, niet omdat ik zo’n goeie jongen ben, maar omdat Jezus voor mij stierf en U al mijn zonden heeft vergeven en ik dat geloof. In Jezus Naam, amen

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.