Wortelen

Leave a comment Standard

Wortelen

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. — Kolossenzen 2:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Kolossenzen 2:4-15

Wie? U, allen die Christus Jezus hebben aangenomen, ontvangen staat er eigenlijk

Wat? Zoals ze dat hebben gedaan, eenvoudig door hun hart open te zetten voor Hem en Hem dus het verlossende werk te laten doen, zo mogen we ook wandelen in Hem

Waar? Geworteld en opgebouwd in Hem, bevestigd in het geloof

Waarom? Zodat we sterker kunnen wortelen en stormen en tegenslagen aan kunnen

Wanneer? Altijd, daarom moeten we wortelen in die relatie met Jezus, door in en met Hem te wandelen. Opgebouwd in het geloof

Waarvoor? Niet krampachtig, maar we zullen een honger moeten krijgen naar de dingen van God. Dat bidden we ook altijd met de mensen die het zondaarsgebed bidden. Wanneer je je verdiept in Gods woord en de dingen gaat doen, uit liefde, door Zijn Geest, kan je tegen een stootje

Waartoe? Dan kunnen we daarin overvloedig zijn, met dankzegging. Voor alles wat Hij gedaan heeft. We moeten los komen van prestatiedwang, want het is al volbracht. Wij hoeven daaraan niets meer te doen. Het enige wat we moeten doen is groeien in de relatie met Hem, wortelen, meer en meer. Zodat we sterk zijn en niet bij de geringste tegenslag omwaaien. En ook hier helpt God je. Heb je dat nog niet? Vraag dan om een honger naar de dingen van God en vrijmoedigheid om het evangelie van Jezus Christus door te geven. Moet je eens zien wat er gebeurt

Gebed: Ja, Heer, ik vraag aan U een honger naar de dingen van God, die niet te stillen is, maar mij doet wortelen en opbouwen in geloof en vrijmoedigheid om het evangelie door te geven

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

1 Joh. 2:25

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. — 1 Johannes 2:25

Wie? Hij, God de Vader.

Wat? Heeft ons het eeuwige leven beloofd.

Waar? In de hemel en straks op de nieuwe aarde.

Waarom? Omdat wij mensen het bij Hem verbruid hebben door de zonde, maar door geloof in de Here Jezus weer bij Hem kunnen komen.

Wanneer? We moeten dan wel vasthouden aan wat ons is geleerd en in de Vader en de Zoon blijven (vers 24)

Waarvoor? Omdat zij de bron zijn van alles. Het doel van God is de relatie met Hem te herstellen, maar een relatie moet je onderhouden door te communiceren, dat is in dit geval gebed en bijbellezen.

Waartoe? Om het eeuwige leven te ontvangen, hoeven wij alleen maar in de Here Jezus te geloven, maar om onze relatie met Hem te onderhouden hebben wij dagelijks verbinding nodig met Hem. Lees je Bijbel, bid elke dag, zodat je groeien mag!

Gebed: Dank U, Vader, dat U geen zwijgende God bent, maar dat U met ons communiceert, door Uw Woord en door Uw Geest. Dank U dat U ons leiding geeft in iedere situatie en dat wij de belofte hebben, dat wanneer we in U blijven straks eeuwig bij U zullen zijn, uit genade, door geloof. halleluja

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com