Jesaja 60:2

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. — Jesaja 60:2

Wie?
Israël, het eeuwige volk van God.
Wat? Ook al is het donker om ons heen en spant alles zich samen tegen Gods volk, de HEER, de God van het verbond, schijnt over hen en Zijn luister is boven hen zichtbaar.
Waar? Gewoon in Israël
Waarom? Omdat God trouw is aan Zijn beloften en het werk van Zijn handen niet laat varen.
Wanneer? We zien voor onze ogen deze profetie in vervulling gaan, lees het hele hoofdstuk maar en je ziet dat er al delen zijn die vervuld zijn, delen die dat nu worden en delen die nog moeten komen, bij het 1000 jarig Rijk, maar dat het gebeurt, staat onwankelbaar vast.
Waarvoor? God heeft een plan met Israël, in alle heils feiten heeft Israël een belangrijke rol gespeeld, dus zal zij dat ook doen bij de wederkomst van de Here Jezus.
Waartoe?
Opdat wij zullen beseffen, dat de trouw van God onwankelbaar is, ook in ons persoonlijk leven. Zijn er donkere wolken boven je samengepakt, grijpt de Euro crisis je naar de keel, zie je het somber in? Weet dan, dat wat er ook gebeurt, God trouw is en over je schijnt en dat Zijn luister, Zijn heerlijkheid, ook over jou te zien zal zijn. Houd Moed! Volhard, Jezus overwint!
Gebed: Wat geweldig, Heer, dat we weten, dat ook wanneer de storm om ons heen woedt, letterlijk nu vandaag, U altijd bij ons bent en over ons waakt, want U bent trouw, halleluja!

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Advertenties

Gal. 5:22,23

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. — Galaten 5:22-23

Wie? Wie Jezus Christus toebehoren(:24)

Wat? hebben, tonen de vrucht (let op: 1 vrucht) van de heilige Geest

Waar? In onze handel en wandel, overal.

Waarom? Omdat dat voorkomt uit onze relatie met de drieënige God
.

Wanneer? Wanneer wij vol zijn, vervuld, gedoopt in de heilige Geest.

Waarvoor? Omdat wij zo het karakter van de Here Jezus kunnen laten zien.

Waartoe? Om de wereld te laten zien hoe bijzonder het is om Jezus te kennen en vol van liefde, blijdschap etc. te zijn, door de Geest die in ons woont. Zodat mensen aan ons zien dat we anders zijn (Ef.4:20)

gebed: Vader, dank U wel voor Uw heilige Geest, ik wil meer en meer van U heilige Geest, dat Uw vrucht in mij zichtbaar wordt, opdat door mij heen, mensen verlangend worden om de Here Jezus te gaan leren kennen.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

1Cor.1:9

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. — 1 Korintiers 1:9

Wie? God roept ons, die in Hem (zijn gaan) geloven

Wat? Tot gemeenschap, intimiteit, eenheid met zijn Zoon Jezus, een liefdesrelatie met Hem

Waar? In de binnenkamer om het uit te dragen naar buiten, zodat het van ons afstraalt

Waarom? Omdat Hij van ons houdt en die relatie et ons wil, wij zijn zijn Bruid

Wanneer? Iedere dag, elk moment mogen en moeten we ons daar bewust van zijn

Waarvoor? Zodat wij onberispelijk zijn als Hij terug komt

Waartoe? Om in relatie met Hem te zijn, ons gekoesterd wetend in zijn liefde voor ons en te leven vanuit die liefde voor Hem. Geen dwang maar dingen doen, of juist nalaten omdat je van Hem houdt. Laten we onszelf heiligen en klaar zijn om Hem te ontmoeten!

gebed: Dank U Here Jezus voor Uw liefde voor mij, dank U dat ik van U houdt en wij dicht bij U mogen zijn, om ons te koesteren in Uw liefde voor ons, te weten dat ik gewild en geliefd ben door U. Ik hou van U.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!