Blij zijn om verdrukking

Comment 1 Standard

En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. — Romeinen 5:3-4 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Romeinen 5:1-11

Wie? Paulus aan de gelovigen in Rome

Wat? Roemt niet alleen in zijn redding, de hoop van de heerlijkheid Gods (vers 2), maar ook in de verdrukking

Waar? Waar hij zich bevindt, op weg, tijdens zendingsreizen, overal

Waarom? Omdat hij weet dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop

Wanneer? Wanneer wij voor ons geloof uitkomen, er niet omheen draaien. Mensen kunnen dat niet altijd waarderen. Soms gebeurt het heftig, zoals nu in Irak door IS, maar het kan ook fnuikend, op je werk, net niet die functie krijgen die je zou verdienen e.d. Of mensen vallen ineens stil als jij binnenkomt. Dat.

Waarvoor? Waarvoor is dat nu juist een reden om je te verblijden en te roemen? Ik kan me heel goed voorstellen dat onze broeders en zusters, die om wille van hun geloof vervolgd worden, daar nu echt geen zin in hebben.

Waartoe? Het groeit tegen de klippen op wordt er wel eens gezegd en men bedoelt dan tegen de weerstand in. Vervolging, verdrukking laat wel zien wie ècht een relatie heeft met Jezus, ook als dat je leven kan kosten. Je geloof wordt sterker, omdat je ook niets anders meer hebt, dan alleen op God vertrouwen. Het bloed der martelaren is het zaad der kerk, is wel eens gezegd. We zien dat nu ook in China,maar de kerk meer vrijheid krijgt. Wij moeten bidden voor onze vervolgde broeders en zusters, maar wist je dat zij juist voor òns bidden, dat ons geloof niet verslapt?

Gebed: Ja, Heer, wij bidden voor allen, die, op wat voor manier ook, verdrukking of vervolging aan den lijve ondervinden. Zegen hen, geef hen volharding en een vast vertrouwen in U. Tegelijkertijd bidden wij ook voor ons, die niet verdrukt of vervolgd worden. Ook juist hier volharding omdat het hier zo makkelijk is en de verleiding zo groot

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

2 Kor. 1:5

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. — 2 Korintiers 1:5

Wie?
De christenen in Korinthe en ook wij.
Wat? Delen volop in het lijden van Christus, maar ook in de troost die God ons geeft
Waar? In de wereld, waar wij verdrukking lijden, om wille van ons geloof.
Waarom? Een discipel is niet meer dan zijn Meester, ze hebben Jezus vervolgd, dat zal men ook ons doen, dat is, als we net radicaal zijn als Hij.
Wanneer? De wereld heeft een hekel aan ons geloof, de boze probeert het van ons te roven onder meer door ons te ontmoedigen. Als wij niet vervolgd worden zijn wij dan nog wel een gevaar?
Waarvoor? Ons geloof kan op de proef gesteld worden door lijden, overigens ben ik er heilig van overtuigd dat hier echt verdrukking omwille van het geloof mee bedoeld is en geen ziekte of iets van dien aard.
Waartoe?
Als dat gebeurt omdat we ons niet schamen voor het evangelie, dan zal God ons, op Zijn tijd en wijze vertroosten en ons nabij zijn, dat is de belofte van vandaag!
Gebed: Heer, wij willen in de eerste plaats bidden voor hen die om hun geloof worden verdrukt en vervolgd, sterk en bekrachtig hen, vertroost en bemoedig hen. Maar ook voor ons zelf willen we bidden, dat we, wat het kost, ons niet schamen voor U en de Boodschap, maar radicaal in deze wereld staan, tot eer van Uw Naam. amen.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

1Petr.4:16

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. — 1 Petrus 4:16

Wie? Iedereen, die (lijdt omdat hij/zij) christen is,.

Wat? Moet zich niet schamen omdat men lijdt, maar die naam tot eer van God dragen.

Waar? Op die plaats waar God je strategisch geplaatst heeft, school, werk, huisgezin, buurt.

Waarom? Omdat wij mogen lijden om de Naam van Jezus. Het is een eer, want de Geest van God in al Zijn luister op ons rust.

Wanneer? Dan moeten we ons inderdaad dus niet schamen voor die Naam, want als niemand weer dat je christen bent, zul je ook niet lijden…..

Waarvoor? Omdat ook dat bij discipelschap hoort, je zult juist blij moeten zijn met verdrukking, omdat je dan blijkbaar een gevaar vormt voor het rijk der duisternis.

Waartoe? Om de Naam van God uiteindelijk te verheerlijken. Let wel, dit gaat over lijden om het feit dat je ervoor uit komst christen te zijn!

Gebed: Dank U, Vader, dat ik me niet hoef te schamen voor U en voor het feit dat ik bij U hoor, help mij om in druk standvastig te zijn en te volharden om uw Naam te belijden voor de mensen.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com