Vergeving

Leave a comment Standard

Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt. — Psalmen 130:3-4 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalmen 130

Wie? De Eeuwige, JHWH

Wat? Als Hij op de ongerechtigheden van de mensen in het algemeen, maar van de schrijver in het bijzonder let, is er niemand meer die bestaansrecht heeft

Waar? Nergens dus, in theorie zouden we allemaal weggevaagd moeten worden, maar bij Adonai is vergeving

Waarom? Opdat Hij wil dat we ontzag voor Hem hebben in de intieme relatie die Hij, als Vader met Zijn kinderen wil hebben

Wanneer? Altijd, hier spreekt het van de algemene genade, die God nog aan de mensheid schenkt, opdat zij zich nog kan bekeren en van de specifieke genade die ieder kind van God ontvangt

Waarvoor? De Eeuwige is een God van liefde, geduld en genade. Nieuw Testamentisch
gezien zegt 2 Petrus 3:9 dat de Here niet talmt, niet treuzelt, bij Zijn terugkeer maar iedereen nog de kans wil geven, omdat Hij niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat

Waartoe? We hebben te maken met een liefdevolle, genadige God, die ons nog steeds doet leven in deze genadetijd. Hoe lang nog? Niemand weet het, maar laten we zorgen dat het in orde is tussen ons en God en de mensen vertellen om ons heen dat ze zich moeten bekeren tot Hem, want niemand kent zijn einde

Gebed:
Zo Gij in ’t recht wilt treden,
O HEER’, en gadeslaan
Onz’ ongerechtigheden;
Ach, wie zou dan bestaan?
Maar neen, daar is vergeving
Altijd bij U geweest;
Dies wordt Gij, HEER’, met beving,
Recht kinderlijk gevreesd. (Ps.130:2 oude berijming)

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Spreuken 19:11

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Een verstandig mens houdt zijn woede in toom, het siert hem als hij fouten door de vingers ziet. — Spreuken 19:11

Wie? Een verstandig mens

Wat? Houdt zijn woede in toom en ziet fouten door de vingers

Waar? Overal

Waarom? Omdat dat hem siert, en omdat hij of zij van mensen houdt.(1 Kor. 13:7)

Wanneer? Volgens de Spreuken schrijver is de vreze des Heren het begin van wijsheid, Spr. 1:7 , dus als een mens in de vreze des Heren leeft, kan hij deze dingen doen.

Waarvoor? Wij moeten niet op iedereen letten of hij of zij foutjes maakt, maar leven uit de vergevende kracht van Gods liefde, zie ook de Opfrisser van gisteren.

Waartoe? Wanneer wij constant anderen controleren, brengen wij onszelf onder de geest van controle en worden we nare mensen, wij moeten leren leven in de vrijheid. Het is de heilige Geest die mensen overtuigt van zonde, dus dat hoeven wij niet te doen.

Gebed: Ik dank U Vader, dat we niet op alle slakken zout hoeven te leggen, maar dat we vanuit de liefde mogen leven. Leer ons te denken zoals U dat doet en met de ogen naar mensen te kijken zoals U naar ze kijkt, met ontferming en liefde en niet of iedereen alles wel goed doet. Leer ons steeds meer te leven vanuit die vergeving, die U voor ons heeft. In Jezus Naam, amen

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Kolossen en 3:13

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. — Kolossenzen 3:13

Wie? Wij, discipelen, volgelingen van de Here Jezus.

Wat? Moeten erkaar verdragen en vergeven

Waar? In de gemeente, in de wereld, overal

Waarom? Omdat de Heer ook ons vergeven heeft, wij willen Hem toch volgen?

Wanneer? Altijd! Je hoeft dus niet te wachten tot iemand je om vergeving vraagt, vergeving is een keuze van je wil. Ook al zegt je emotie misschien nee en is de pijn nog voelbaar, begin, in gehoorzaamheid, te vergeven met je verstand. De Here God zal je erbij helpen.

Waarvoor? Niet vergeven opent deuren voor allerlei ziekten en narigheden. De boze gebruikt dit om ons te knechten en van het plan dat God met ons leven heeft af te houden. Vergeving sluit die deuren, waardoor genezing kan beginnen.

Waartoe? Om in de vrijheid te kunnen leven. Iemand niet vergeven maakt je tot slaaf van die persoon. Telkens als je aan die gelegenheid of die persoon denkt, voel je de pijn des te heviger. Vergeven verbreekt die negatieve band. Wil je vrij zijn? Vergeef, met Gods hulp kan je het!

Gebed: Ik dank U zo, Vader, dat U mij mijn zonden vergeeft en dat ik U daarin, met Uw kracht kan volgen. Help mij hen te vergeven die mij iets hebben aangedaan en daardoor in de vrijheid te komen. Ik kies ervoor om hen te vergeven in Jezus Naam. amen

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Job 34:12

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

God zal geen slechtheden begaan, de Ontzagwekkende zal het recht niet verdraaien. — Job 34:12

Wie? De HERE God, El Elohim, de Sterke, de Almachtige.

Wat? Zal geen slechtheden begaan , Hij verdraait het recht niet.

Waar? Dat zal Hij nergens doen, tot in de uithoeken van de wereld is Hij dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebr. 13:8)

Waarom? Het volgende vers gaat over vergelding, waar de vriend van Job over spreekt, die vindt dat in het kader van de rampen die Job zijn aangedaan, God wel een reden zal hebben gehad om hem te straffen. God vergeldt ook onze ongerechtigheden en zonden, alleen, als wij in de Here Jezus geloven is onze straf op Hem terecht gekomen (Jes. 53) en is er daarom geen veroordeling meer (Rom. 8:1)

Wanneer? Voorwaarde is dan wel dat je gelooft in Jezus als je Redder en Verlosser

Waarvoor? God maakt geen fouten en doet geen verkeerde dingen. Dus ook ziekte komt niet van Hem, Hij heeft het goede, het welgevallige en het volkomene voor ons in petto. Ziekte kan wel iemands leven binnen komen, doordat we zelf een deur hebben opengezet en de boze recht heeft om te stelen en te roven en te slachten. (Joh. 10:10a) Het is daarom wijs om, als onze omstandigheden veranderen, we bij onszelf te rade te gaan en psalm 139 toe te passen.

Waartoe? God is betrouwbaar en dat is Zijn Woord dus ook. Het is niet vandaag zus en morgen zo, Hij is te vertrouwen en standvastig, een rots in al onze omstandigheden. Stel daarom je vertrouwen op Hem en je wordt gered, jij en je hele huis (Hand. 16:33)

Gebed: Wat is het toch geweldig, lieve Vader in de hemel, dat U onveranderlijk, standvastig en betrouwbaar bent, dat wat U gisteren deed, doet U ook vandaag en zult U ook morgen doen, want U blijft dezelfde. Dank U voor uw overanderlijke genade, door de Here Jezus vrijgesteld door Zijn offer. ik loof en prijs Uw Naam.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com