Beloofd is beloofd

Leave a comment Standard

image

En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. — 1 Johannes 2:25(Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Johannes 2:24-29

Wie? Hij, de Here Jezus, Overwinnaar over de dood en het dodenrijk

Wat? Heeft ons iets beloofd: het eeuwige leven

Waar? Het begint hier op aarde, du moment dat je Hem hebt aangenomen als je Redder en Verlosser

Waarom? Daarom stierf Hij aan het kruis en stond Hij op uit het graf. Zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:16)

Wanneer? Nu, het eeuwige leven begint al hier en zal doorlopen na de dood. Je hoeft dus niet te wachten. Je hoort soms wel eens mensen zeggen als er iemand gestorven is: ‘Nu komt het er op aan’ maar dat is onzin. Vandaag komt het er op aan!

Waarvoor? Iedereen, die het hart voor Jezus opent en Hem binnenlaat, ontvangt het eeuwige leven. Dat geldt ook voor de mensen die we op straat tot Hem mogen leiden. Je hoort wel eens zo’n kritische vraag: Wat gebeurt er met die mensen die je tot Jezus leidt? Meestal komt die vraag van mensen die dat zelf nog nooit gedaan hebben. Maar ik denk dat je beter kunt vragen: wat gebeurt er met de mensen die niet tot Jezus zijn geleid?

Waartoe? Jezus belooft, dat als we in Hem geloven, het eeuwige leven hebben. Je ontvangt dat niet omdat je gediscipeld bent, of 1000 mensen tot Jezus hebt geleid, of de tuin van de kerk schoonmaakt, of goed bent voor de kat van de buren. Het is een geschenk, gratis en voor niets. Dat is GENADE! Gratis en voor niets. Door het geloof pakken we dat geschenk aan, dan zijn we gered. Beloofd is beloofd!

Gebed: Ja, dank U, Here Jezus, voor Uw belofte van het eeuwige leven, dat hier al begint. Iedereen die U aanneemt als Redder en Verlosser is gered. Bent U eenmaal in ons hart, dan gaat U er nooit meer uit, ook dat heeft U beloofd: Ik zal je niet begeven en niet verlaten. Dank U voor Uw Genade!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Lucas 2:11

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. — Lucas 2:11

Wie?
De Zaligmaker, de Redder, de Messias.

Wat? Is geboren, zoals ieder mens geboren is, via de natuurlijke manier, omdat Hij ons in alles gelijk geworden is, (Fil. 2:7 )uitgezonderd de zonde. Daarom was het wel de maagdelijke geboorte, zodat Hij niet met de zonde werd besmet.

Waar? In de stad van David, Bethlehem. In deze stad, die betekende Broodhuis, werd het Levende Brood geboren.

Waarom? Omdat Hij de Redder van de wereld is en omdat de profetie uit Micha vervuld moest worden. (Micha 5:1)

Wanneer? Volgens onze jaartelling 2011 jaar geleden, maar we schijnen er een jaar of 4 naast te zitten.

Waarvoor? Om ons in alles gelijk te zijn, buitenechtelijk verwekt, geen plaats in de stad, dus geboren in de stal, daar begon Zijn lijden al.

Waartoe?
Omdat Hij zoveel van ons houdt. In de kribbe zien we het bewijs van Gods liefde. Want zo lief had God de wereld dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer wij in Hem geloven niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben. dat is kerst, maar zonder Golgotha is Kerst nutteloos, want het kindje in de kribbe, is ook de Man aan het kruis èn de Overwinnaar bij het open graf van Arimathea.

Gebed: Dank U, Here Jezus, dat U Uw heerlijk en glorie aflegde om ons in alles gelijk te worden, zodat U voor ons de straf kon dragen en wij eeuwig bij U kunnen zijn. Mijn gebed is, dat vandaag niet alleen het kindje in de kribbe aanbeden wordt, maar ook de Man van smarten en de Overwinnaar. Amen.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com