1 Joh 5:11-12

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s
En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. — 1 Johannes 5:11-12
Wie? Wie de Zoon heeft
Wat? Heeft het eeuwige leven
Waar? Straks in de hemel, maar het begint al hier
Waarom? Omdat God ons eeuwig leven gegeven heeft
Wanneer? Als wij de Zoon hebben en Hij ons heeft ( gekocht en betaald)
Waarvoor? Om nu al en straks helemaal in Zijn nabijheid te zijn
Waartoe? Om Hem te loven en te prijzen en eeuwig de lof toe te brengen. We hoeven niet te twijfelen of het zo is . Als we in Hem geloven hebben we het eeuwige leven.
Gebed: Ik geloof dat Jezus stierf voor mijn zonden en dat daarom eeuwig bij U zal zijnom Ubte loven en prijzen. Amen
Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!