Afval verwerking

Leave a comment Standard

Afval verwerking

Opfrisser met de 7 w’s
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. –Jesaja 42:2-3

Wie? Hij, de Knecht des Heren, dit is een profetie over de Here Jezus

Wat? Zal niet schreeuwen, zijn stem verheffen, niet luidkeels in het openbaar roepen, het geknakte riet niet verbreken en de walmende vlaspit niet uitdoven.

Waar? In deze wereld, het profeteert de komst van de Knecht in deze wereld

Waarom? Het laat iets zien van de integriteit van de Here Jezus, al onze zorgen, problemen en ons verdriet zijn bij Hem veilig. Hij zal dat niet van de daken schreeuwen. In zijn bediening heeft Hij echter wel geroepen (Joh. 7:37) en aan het kruis.

Wanneer? Begonnen toen Hij op aarde was, nog steeds aan degang, maar nu niet zal het moeten worden voortgezet door ons, zijn discipelen.

Waarvoor? Hier spreekt zijn zorg uit voor de zwakken en het verschopte in de samenleving. Dat wat de wereld vertrapt en wegwerpt, is waardevol voor God. We zien dat de Here Jezus tijdens zijn bediening op aarde juist bij het uitschot van de maatschappij te vinden was.

Waartoe? De Here God kijkt niet naar positie, inkomen, rijkdommen, status, aantal Facebook vrienden, of weet ik veel waar we hier op aarde waarde aanhechten, Hij kijkt naar ons binnenste en wil daar komen, waar we pijn en verdriet hebben, waar mensen ons hebben beschadigd en waar het kapot is. Heeft de wereld je afgeschreven en misschien wel de kerk? Weet dat je voor Hem nog altijd even waardevol bent als wie dan ook. Laat Hem bij je pijn en je verdriet en laat je door Zijn liefde en Geest genezen. Het beste medicijn!

Gebed: Ja, Heer, U kent, als geen ander, mijn pijn en verdriet, mijn afwijzing en alles wat kapot gemaakt is. Kom, Heer, ik laat U erbij om mij te genezen en herstel te brengen door Uw liefde voor mij.

Arie de Paauw

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.
Met dank aan http://www.dagelijkswoord.nl voor het verstrekken van de tekst

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm!
Klik op deze link om het te bestellen http://vosvdleer.mijnbestseller.nl/magento/opfrisser-met-de-7-ws2.html, Of bestel het bij je plaatselijke christelijke boekhandel.

#opfrisser7wees

Advertenties

Rom. 11:32,33

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. — Romeinen 11:32-33

Wie? De Here God

Wat? Heeft Israël, want daar gaat het hier over, alleen de NBV zegt allen, maar het slaat terug op vers 31, uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid.

Waar? Hier en nu

Waarom? Zodat voor ons de weg vrij is om tot Christus te komen.

Wanneer? Als wij Hem aannemen als Redder en Verlosser.

Waarvoor? Hun verwerping is ons behoud en dat is voor ons niet te begrijpen of te bevatten, maar zo heeft God er voor gekozen het te doen.

Waartoe? Zo zit Gods reddingsplan in elkaar want Hij wil niet dat er iemand verloren gaa, maar dat alle mensen worden gered, (2 Petr.3:9)Maar eens zal heel Israël behouden worden (Rom 11:26) wat een dag zal dat zijn!

Gebed: Ik dank U, Vader, voor Uw onbegrijpelijke reddingsplan, dat U Uw Zoon zond tot Uw volk, maar dat zij U verworpen hebben, als Messias, zodat Uw woord tot de heidenen kon komen. ik bid voor bewogenheid voor Israël vanuit de christenen en voor de vrede van Jeruzalem. Ik zegen al het zendingswerk en evangelisatiewerkgroep onder Israël en bid dat velen de Here Jezus als Messias zullen aannemen. In Jezus Naaam, amen

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.