Vredestichter

Leave a comment Standard

En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. — Jakobus 3:18 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jakobus 3:13-18

Wie? Hen die vrede stichten

Wat? Zaaien de vrucht van de gerechtigheid in vrede

Waar? In de harten van hen die onrustig zijn geworden, door wat er allemaal wordt verteld en geleerd

Waarom? Omdat eenheid zo ontzettend belangrijk is en onderlinge verschillen de kerk van binnen uit uithollen

Wanneer? Wanneer die in vrede gezaaid wordt. Dan gaat het niet om gelijk hebben, dan gaat het om de lieve vrede, geleid door de wijsheid van God

Waarvoor? Je komt tegenwoordig zoveel verschillende dingen tegen: wel of geen opname, buitensporige genade, alverzoening, joodse feesten en dagen die weer gehouden moeten worden. Iedereen heeft overal wel een mening over van wat hij of zij belangrijk vindt. Vaak leidt dat tot heftige discussies en onvriendelijke woorden

Waartoe? De vrede is dan ver te zoeken en dat kan nooit de bedoeling zijn. Zoek de overeenkomst ipv de verschillen. En als dè belangrijkste overeenkomst het verlossende werk van de Here Jezus is, luister dan, in liefde en vrede, naar elkaar. Misschien dat je er wat van kan leren…. Ik wens je een vredige zondag

Gebed: Er wordt tegenwoordig heel wat geleerd en beweerd, Heer. Leer het ons te onderscheiden van wat echt belangrijk is en wat niet. Geef ons Uw wijsheid, geleid door de Geest, opdat het allemaal niet ten koste gaat van de eer van de Here Jezus

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Vrede van God

Leave a comment Standard

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. — Filippenzen 4:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Filippenzen 41-7

Wie? De lezers van de Fillipenzen brief, dus ook wij

Wat? Hebben de vrede van God, die alle begrip te boven gaat

Waar? In onze harten en gedachten. Onze hele zijn. Het doortrekt ons

Waarom? Omdat we de wetenschap hebben dat Hij voor ons zorgt

Wanneer? Wanneer we in geen ding bezorgd zijn en al onze verlangens door bidden en smeken, met dankzegging bekend maken bij God;

Waarvoor? Dat is dus compleet vertrouwen. Ook zorgen maken is zonde, omdat je dan niet op God vertrouwt. De gevolgen kunnen stress zijn, depressie etc. In Math. 6 belooft de Here Jezus al, dat wanneer we Zijn koninkrijk tot onze prioriteit maken, Hij voor ons zal zorgen

Waartoe? Bidden, smeken en dankzeggen zijn zaken van geloof. Eerst danken al voordat je het hebt ontvangen zet Gods zegen vrij. Dus danken vooraf! Dat vraagt geloof. Daarom gaat het ook alle begrip te boven. Maar dan ervaar je ook die vrede. Als jij je om Mijn zaken bekommert, doe ik het om de jouwe, zegt de Heer. Zoek eerst Zijn koninkrijk!

Gebed: Ik dank U, Heer, voor Uw nooit aflatende zorg voor mij, in ieder opzicht. Geestelijk, lichamelijk, financieel. U zorgt voor mij, als ik Uw koninkrijk als mijn prioriteit stel. Dat wil ik doen, niet omdat ik dan gezegend zal worden, maar omdat ik van U hou!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

2Thes. 3:16

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

2 Thes. 3:16 Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.
Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Wie? De Heer van de vrede

Wat? Aan ons zijn vrede geven en met ons zijn.

Waar? Overal, we kien en niet zonder.

Waarom? Wanneer Zijn vrede in ons hart is, komt er een einde aan de onrust in ons leven. Ooit had ik een poster uit Aktie van YfC waarop stond, vrede is niet de afwezigheid van oorlog, maar de aanwezigheid van God.

Wanneer? Altijd

Waarvoor? We kunnen niet zonder. Ieder mens is ernaar op zoek, totdat hij rust, vrede vindt bij God (Augstinus)

Waartoe? Opnieuw is deze vrede weer een deel van het volbrachte werk van de Here Jezus aan het kruis. Het is haast niet te bevatten, wat Hij daar allemaal deed voor ons.

Gebed: Dank U Vader, voor Uw vrede, die alle verstand te boven gaat, dank U wel voor Uw aanwezigheid in mijn leven, dank U wel, dat er altijd meer is! OmdatU een God van overvloed bent! Amen

Ook iedere dag de Opfrissertje met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar ikwileen@Opfrisser.tk en je wordt toegevoegd.

Gal. 5:22,23

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. — Galaten 5:22-23

Wie? Wie Jezus Christus toebehoren(:24)

Wat? hebben, tonen de vrucht (let op: 1 vrucht) van de heilige Geest

Waar? In onze handel en wandel, overal.

Waarom? Omdat dat voorkomt uit onze relatie met de drieënige God
.

Wanneer? Wanneer wij vol zijn, vervuld, gedoopt in de heilige Geest.

Waarvoor? Omdat wij zo het karakter van de Here Jezus kunnen laten zien.

Waartoe? Om de wereld te laten zien hoe bijzonder het is om Jezus te kennen en vol van liefde, blijdschap etc. te zijn, door de Geest die in ons woont. Zodat mensen aan ons zien dat we anders zijn (Ef.4:20)

gebed: Vader, dank U wel voor Uw heilige Geest, ik wil meer en meer van U heilige Geest, dat Uw vrucht in mij zichtbaar wordt, opdat door mij heen, mensen verlangend worden om de Here Jezus te gaan leren kennen.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Jac 3:18

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten. — Jakobus 3:18

Wie? Voor hen die vrede stichten

Wat? Wordt gerechtigheid gezaaid

Waar? In vrede

Waarom? Omdat de beloning is van de hemelse wijsheid

Wanneer? Als we doen wat God zegt: alle bittere naijver, jaloersheid, zelfzucht uit ons hart doen en. Iet liegen tegen de waarheid

Waarvoor? Omdat dat uit een bron komt waar we niets mee van doen moeten hebben, aards, ongeestelijk, van de duivel. Hemelse wijsheid is allereerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Waartoe? Omdat we zo de vrucht van de Geest (Gal.5) laten zien aan de mensen om ons heen.

gebed: Heer vergeef mij dat ik zo vaak op mezelf gericht ben en niet de vrucht van uw Geest laat zien. Vervul mij opnieuw en werk in mij en mijn karakter om zo op Jezus te lijken, tot eer van Uw Naam

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Arie en Margreet de Paauw