Opvliegend of hangend

Comments 2 Standard

Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede, wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.. — Spreuken 12:16 (Nieuwe Bijbel Vertaling)

Lezen: Spreuken 12:13-23

Wie? Een dwaas versus de verstandige

Wat? De dwaas reageert primair, de verstandige zwijgt als hij beledigd wordt

Waar? Gewoon, in het leven van alledag, in situaties in het gezin, school, werk of kerk

Waarom? Iemand die zichzelf niet in toom heeft, laat dus ogenblikkelijk zien dat hij ook zijn woede niet de baas kan, terwijl de verstandige het niet toont, als hij boos is en het dus niet erger maakt dan het al is

Wanneer? Ook dat is weer een levenshouding, dus iets wat je doet (of niet)

Waarvoor? In het licht van het Nieuwe Testament, ligt het beter verklaarbaar. Wij zijn dood, met Christus gekruisigd (Gal. 5:22) We leven dus niet zelf, maar Hij, door de Heilige Geest, in ons. Dan kunnen ze dus zeggen over mij wat ze willen, ik ben dood. Wanneer er iemand is overleden kan je bij de grafrede zeggen wat je wilt, de persoon zal niet meer reageren (de nabestaanden wel natuurlijk 😉

Waartoe? Wanneer er dus iemand kwaad, schande van mij spreekt, of beledigt, hoort mij dat dus niet meer te raken. Ik ben dood. Reageren, zoals de dwaas doet, laat ons zien in welke mate we al dood zijn en leven met Hem. Dat plaatst deze tekst toch mooi in het kader van de Stille Week, vind je niet?

Gebed: Ja, Heer, ik ben met Christus gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En zover ik nog naar het vlees leef, leef ik in geloof, door de Zoon van God

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Gal. 5:22,23

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. — Galaten 5:22-23

Wie? Wie Jezus Christus toebehoren(:24)

Wat? hebben, tonen de vrucht (let op: 1 vrucht) van de heilige Geest

Waar? In onze handel en wandel, overal.

Waarom? Omdat dat voorkomt uit onze relatie met de drieënige God
.

Wanneer? Wanneer wij vol zijn, vervuld, gedoopt in de heilige Geest.

Waarvoor? Omdat wij zo het karakter van de Here Jezus kunnen laten zien.

Waartoe? Om de wereld te laten zien hoe bijzonder het is om Jezus te kennen en vol van liefde, blijdschap etc. te zijn, door de Geest die in ons woont. Zodat mensen aan ons zien dat we anders zijn (Ef.4:20)

gebed: Vader, dank U wel voor Uw heilige Geest, ik wil meer en meer van U heilige Geest, dat Uw vrucht in mij zichtbaar wordt, opdat door mij heen, mensen verlangend worden om de Here Jezus te gaan leren kennen.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Jac 3:18

Leave a comment Standard

Bijbelstudie met de 7 w’s

Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten. — Jakobus 3:18

Wie? Voor hen die vrede stichten

Wat? Wordt gerechtigheid gezaaid

Waar? In vrede

Waarom? Omdat de beloning is van de hemelse wijsheid

Wanneer? Als we doen wat God zegt: alle bittere naijver, jaloersheid, zelfzucht uit ons hart doen en. Iet liegen tegen de waarheid

Waarvoor? Omdat dat uit een bron komt waar we niets mee van doen moeten hebben, aards, ongeestelijk, van de duivel. Hemelse wijsheid is allereerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Waartoe? Omdat we zo de vrucht van de Geest (Gal.5) laten zien aan de mensen om ons heen.

gebed: Heer vergeef mij dat ik zo vaak op mezelf gericht ben en niet de vrucht van uw Geest laat zien. Vervul mij opnieuw en werk in mij en mijn karakter om zo op Jezus te lijken, tot eer van Uw Naam

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!

Arie en Margreet de Paauw