Tijdens de verbouwing…

Leave a comment Standard

Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. — Galaten 3:24-26 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Galaten 3:19-29

Wie? De wet, niet alleen de tien geboden, maar de hele liturgische joodse wet,neus ook van offers enz.

Wat? Is onze leermeester (geweest) tot Christus

Waar? In ons leven, totdat we de keuze voor Hem hebben gemaakt

Waarom? Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden, want niemand wordt gerechtvaardigd uit (goede) werken, dus ook niet door het houden van de wet

Wanneer? Totdat we tot geloof kwamen, dan hebben we de leermeester niet meer nodig, als leermeester wel te verstaan, want we zijn nu Zijn kinderen, 100% gered uit genade

Waarvoor? De wet dient ervoor om ons te laten zien dat we het alleen niet kunnen, onze zonden staan tussen ons en God in. Maar door het offer van de Here Jezus is de wet vervuld en geldt hij niet meer om ons tot Christus te brengen, omdat we daar al zijn, mits we Hem hebben aangenomen als onze Redder en Verlosser

Waartoe? Dat is uiteraard geen vrijbrief om er maar op los te leven, alsof de wet er niet meer toe zou doen. Juist in de vrijheid zijn er regels, normen en waarden. Maar we zijn nu Zijn kinderen, ongeacht onze daden of gedrag. Juist door de Geest Gods, Die nu in ons woont, verandert ons karakter, ons hele zijn, langzaam maar zeker naar het beeld van Christus. Er wordt dus nog aan gewerkt… Bij de een gaat dat super snel, de ander heeft wat langer nodig, maar aan het eind zie je ongetwijfeld progressie. Tot die tijd geldt nog steeds: tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door…

Gebed: Dank U wel, Here Jezus, dat U de wet vervuld en dat ik mag leven uit Uw volbrachte werk. Dat het niet van mij afhangt, hoe ik doe of niet doe, maar uit onverdiende genade. U werkt aan mij en het kan me niet snel genoeg gaan…..!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

 

Galaten 5:6

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. — Galaten 5:6

Wie?
Gelovigen, eerst die in Galatië, maar het geldt ook voor ons.
Wat? hoeven zich niet te laten besnijden, dat is te leven naar de wet, om gerechtigheid te krijgen.
Waar? in deze wereld.
Waarom? Omdat de gerechtigheid alleen te krijgen is door het geloof. Overigens is dat nog geen vrijbrief voor losbandigheid.
Wanneer? Dat geloof komt tot uiting in de liefde die we voor elkaar hebben, die het geloof zijn kracht verleent. (1Cor.13)
Waarvoor? Omdat de liefde de wet vervult. (Rom.. 13:8)
Waartoe?
In geen enkel ander geloof of religie speelt de liefde zo’n belangrijke rol. Allereerst de liefde van God voor ons, daarom gaf Hij Zijn Zoon maar ook de liefde van ons voor God, waaruit dan weer de onderlinge liefde uit voortspruit. Het houden van regeltjes om jezelf te rechtvaardigen is religie, maar liefdevol geloof is relatie en daar gaat het om!
Gebed: Heer, dank U voor Uw liefde voor mij. Ik bid dat ik vandaag Uw liefde zal uitstralen aan de mensen om mij heen, zodat zij Uw warmte en liefde zullen voelen.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op http://www.Opfrisser.com

Rom. 7:14

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe: hem die uit de dood is opgewekt. Ons leven moet vrucht dragen voor God. (Rom. 7:4)

Wie? Wij, broeders en zusters in het geloof.

Wat? Zijn dood voor de wet, dankzij de dood van Christus. D.w.z. Wij hoeven te wet niet meer te houden om in de hemel te komen, maar doen dat uit genade, door geloof in de Here Jezus. Vrucht dragen voor God, is wel doen naar Zijn wil, uit dankbaarheid.

Waar? in ons leven, los van de knoet, los van de toorn.

Waarom? Omdat de Here Jezus ons vrijkocht door Zijn dood en opstanding en ons kocht en betaalde met Zijn dierbaar, reinigende, krachtende Bloed, er is kracht in het Bloed van het Lam.

Wanneer? Dit geldt alleen als we in Hem geloven, dat is ‘Our part of the deal’, overigens is geloven een werkwoord, dat moet je dus (gaan) doen.

Waarvoor? Om deel te hebben aan de genade van de Here Jezus. Het is beschikbaar voor iedereen, want Jezus stierf voor de zonde van de hele wereld, maar het geldt alleen voor hen die geloven.

Waartoe? Om niet alleen het eeuwige leven te krijgen, als je gaat sterven, maar ook nu al in die rijke genade. Te kunnen leven, behoud is meer dan alleen een ticket naar de hemel, het is ook genezing, bevrijding en overvloed. Ontvang het in geloof.

Gebed: Dank U Here Jezus voor Uw offer aan het kruis en voor Uw vergoten Bloed, dank U dat ik door genade en gered en behouden en deel mag hebben aan al de zegeningen, die U voor ons vrij zette aan het kruis van Golgotha en bij het geopende gra. Ik prijs Uw Naam, amen

Ook iedere dag de Opfrissertje met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar ikwileen@Opfrisser.tk en je wordt toegevoegd.

Galaten 5:1

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. — Galaten 5:1

Wie? Wij, die door Christus zijn vrijgemaakt

Wat? Moeten standhouden en ons niet weer een slavenjuk laten opleggen

Waar? in de kerk, de gemeente, waar het woord verkondigd wordt

Waarom? Omdat we vrijgemaakt, vrijgekocht zijn, door het bloed van de Here Jezus

Wanneer? Toen Hij stierf aan het kruis. We hoeven de wet niet te houden, in dit geval specifiek de besnijdenis, om gered te worden, dat is alleen maar door genade. Dat wil niet zeggen dat we dan maar in losbandigheid mogen leven, we doen wat God van ons vraagt uit dankbaarheid.

Waarvoor? Soms willen mensen druk op je leggen, dat je dit of dat moet doen om aan Gods normen te kunnen voldoen, maar het enige wat telt is geloof in Jezus.

Waartoe? We mogen vrij zijn van de druk om dingen te doen, omdat God anders ons zal straffen, we mogen leven uit genade, door geloof. Dan zal de heilige Geest ons duidelijk maken, wanneer wij daar voor open staan, wat we wel of niet kunnen doen. ( Ezechiel. 11:19,20)

Gebed: Wat geweldig, lieve Vader in de hemel, dat ik uit genade uw kind ben en het eeuwige leven ontvangen heb. Dat ik er niets aan heb toe te voegen, dan mijn eigen geloof en overgave in U. Leer mij, door Uw
Geest, steeds weer en meer te leven volgens Uw wil, omdat ik van U houd. Amen

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!~

Gal. 2:21

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Gal 2:21 Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Wie? De Here Jezus Christus

Wat? Tevergeefs gestorven als we uit het doen van de wet gerechtvaardigd zouden kunnen worden

Waar? Aan het kruis van Golgotha

Waarom? Omdat we alleen maar door genade behouden kunnen worden, door geloof in de Here Jezus, vanuit het Woord ( de drie sola’s)

Wanneer? Als we op Hem ons vertrouwen stellen worden wij behouden, wij en ons hele huis (Hand. 16:31)

Waarvoor? Omdat we alleen uit het geloof gerechtvaardigd kunnen worden, door het offer wat Jezus bracht.

Waartoe? Om weer in het reine te komen met God. Hij neemt ons aan door het offer van Zijn Zoon. Onze goede werken zijn daarvoor niet nodig, de wet houden doe je uit liefde voor diegene waar je van houdt, want wie mijn woorden hoort en ze doet is als een verstandige man, die zijn huis op de rots bouwt.

Gebed: Dank U Vader, dat ik niets hoef te doen om gered te zijn, dan alleen in U te geloven en mijzelf aan U uit te leveren. Leer mij ook vandaag weer, door Uw Geest, te doen wat U van mij vraagt.

Ook iedere dag de 7 W’s in je mailbox? Stuur me een berichtje met je emailadres erin en ik voeg je toe!