Licht

Leave a comment Standard

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. — 1 Johannes 1:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Johannes 1:1-7

Wie? God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Wat? Is licht, geen spoortje duisternis bij Hem te vinden

Waar? In Hem, in geen van de drie personen in de Godheid

Waarom? Licht en duisternis gaan niet samen, waar het licht komt moet de duisternis verdwijnen

Wanneer? Altijd, de duisternis delft altijd het onderspit

Waarvoor? Licht is sterker dan de duisternis, daarom ook de oproep in de verzen hierna om in het licht te wandelen. Dat betekent dat we onze zonden moet belijden, zodat de duivel geen rechtmatige grond heeft om ons te kunnen dwarszitten met van alles en nog wat. Als het licht van Gods genade eroverheen valt is het verdwenen en heeft de tegenstander niets meer tegen ons

Waartoe? Wanneer wij Het Licht in ons hebben, kunnen wij, op onze beurt ook weer het licht van de wereld zijn, zoals Jezus ons dat bevolen heeft, doe daarom alles wat met duisternis in je leven te maken heeft weg en wandel in het licht, om het Licht te kunnen verspreiden. Niet een klein lichtje, zoals dat kinderliedje zegt, maar een schijnwerper!

Gebed: Dank U wel, dat U Licht bent en er geen spoortje duisternis bij U te vinden is, dat U de duisternis niet kunt verdragen en wij die op de vlucht kunnen jagen doordat we Uw Licht in ons kunnen verspreiden

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

1Joh. 2:1

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. — 1 Johannes 2:1

Wie? Wij, als we (toch) gezondigd hebben.

Wat? Hebben een pleitbezorger, de Here Jezus Christus, derechtvaardige

Waar? Bij de Vader

Waarom? Omdat we dan weer rein zijn, door zijn krachtige bloed.

Wanneer? Wanneer wij onze zonden belijden, dat is wel de voorwaarde (1Joh. 1:9)

Waarvoor? Beleden zonden zijn vergeven zonden, als wij ze belijden reinigt het Bloed van Jezus ons.

Waartoe? We kunnen niet bij God aankomen, als we nog vuil zijn van de zonden, dat staat gemeenschap met Hem in de weg. Maar door de vergeving en genade van de Here Jezus aan het kruis, kunnen wij weer tot Hem komen. Wat een liefde, geen eigen werke, alleen genade! Zo eenvoudig, zo helder! Wat een God mogen wij dienen!

Gebed: Dank U Here Jezus voor uw reinigende en krachtige bloed. Dat ee mogen weten dat al onze (beleden) zonden zijn vergeven en U ons weer schoon wast als pasgeboren babys. Dank U voor zoveel genade!

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.